Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

puszkamileny
3675 0a09 390
Reposted fromtfu tfu viaundonee undonee

August 16 2017

9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic viawasteland wasteland
puszkamileny
0858 bc12 390
Reposted fromscorpix scorpix viawasteland wasteland

August 15 2017

puszkamileny
6136 f94f 390
puszkamileny
3015 8127
puszkamileny
0688 064d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
puszkamileny
3266 f7ad 390
Reposted frommart6na mart6na viaaniuszka aniuszka
puszkamileny
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viaaniuszka aniuszka
puszkamileny
1924 7aef 390
Reposted fromarebe arebe viamauak mauak
8684 4441 390

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack viawasnae wasnae
puszkamileny
6998 862b 390
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaspecialneeds specialneeds
puszkamileny
0956 a064 390
Reposted frommimi07 mimi07 viacrispybones crispybones

August 13 2017

puszkamileny
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaavemaria avemaria
puszkamileny

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viamojanazawsze mojanazawsze
puszkamileny
3173 f892 390
wspanialy CZŁOWIEK, autorytet zniszczenia ekstramalnego.
Reposted fromdjLangley djLangley viahash hash
puszkamileny
2163 a5d4 390
Reposted fromruuude ruuude viahash hash
puszkamileny
1465 c739 390
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaaimiak aimiak
puszkamileny
5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl