Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

puszkamileny
1697 eb7c 390
3827 f28d 390
puszkamileny
1791 e16c 390
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viadrozdzi drozdzi
puszkamileny
6023 bd20 390
Reposted fromirmelin irmelin vianlovett nlovett
puszkamileny
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacannellle cannellle
puszkamileny

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viaAnimalinme Animalinme
puszkamileny

"Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem."

Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadrozdzi drozdzi
puszkamileny
6211 b1db 390
Reposted fromtfu tfu viaBucefal Bucefal
puszkamileny
7190 1143 390
Reposted fromncms ncms viaall-about-kate all-about-kate
puszkamileny
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
Jestem zmęczona myśleniem o tym, czego mi nie mówisz.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 21 2017

puszkamileny

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
4011 4349 390
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viadziwnerzeczy dziwnerzeczy
puszkamileny
0924 9ac2 390
Reposted fromtfu tfu viategoniema tegoniema
puszkamileny
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viasatyra satyra
5990 072d 390
puszkamileny
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
0665 b1ce 390
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl