Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

puszkamileny
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
puszkamileny
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viazycienaspsuje zycienaspsuje

June 15 2017

puszkamileny
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
puszkamileny
5334 98c1 390
Moses hat sich nicht getraut nach dem Weg zu fragen?
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viagr8dizaster gr8dizaster
puszkamileny
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
puszkamileny
1737 1f80 390
Reposted fromdaelmo daelmo viaQdeu Qdeu
puszkamileny
9845 e0eb 390
Reposted frompapaj papaj viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
7525 0122 390

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

puszkamileny
9738 7fd8 390
Reposted fromraksha raksha vialost-in-space lost-in-space
puszkamileny
5090 be4b 390
3218 2088 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaqbshtall qbshtall
puszkamileny
6364 71e5 390
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
3715 d89e 390

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadrozdzi drozdzi
puszkamileny
5639 336e 390
Reposted fromtfu tfu viacemek cemek
4168 f623 390
Reposted fromenyopax enyopax viajoannna joannna

June 14 2017

puszkamileny
9359 a186 390

Happy French girl and her cat (1959).

puszkamileny
9684 8934 390
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
puszkamileny
0551 c4da 390
important
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl