Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

puszkamileny
7059 6a42 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaczarnybez czarnybez
puszkamileny
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka viasomebunny somebunny
puszkamileny
3508 2825 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
puszkamileny
5572 c35e 390
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viaczarnybez czarnybez

March 31 2018

puszkamileny
7487 f5e9 390
Reposted fromtfu tfu viawasteland wasteland
puszkamileny

awwww-cute: This is the life we should all aspire to.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawasteland wasteland
puszkamileny
4261 7d28 390
Reposted fromvoty voty viadancingwithaghost dancingwithaghost
puszkamileny
puszkamileny
kocham
puszkamileny
1380 203f 390
Rzym, fot. Nana Hagel 
puszkamileny
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
puszkamileny
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viascorpix scorpix
puszkamileny
puszkamileny
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— M. Gutowska- Adamczyk
puszkamileny
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viaMerrry98 Merrry98
puszkamileny
5640 72a5 390
Reposted fromGIFer GIFer viaMerrry98 Merrry98
puszkamileny
3003 142d 390
Reposted fromgreengables greengables viaMerrry98 Merrry98
puszkamileny
Icefield Parkway, Alberta Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMerrry98 Merrry98
puszkamileny
7422 fa4b 390
Reposted fromtfu tfu viadziwnerzeczy dziwnerzeczy
puszkamileny
5088 01c5 390
Reposted fromzciach zciach viadziwnerzeczy dziwnerzeczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl