Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

8995 c639 390
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
puszkamileny
0121 c5e8 390
Reposted fromTamahl Tamahl viabercik bercik
puszkamileny
8140 7d7f 390
Reposted from0 0 viaKawaiiNamida KawaiiNamida
puszkamileny
puszkamileny
puszkamileny
7067 dc8b 390
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
puszkamileny
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viamiodzio- miodzio-
puszkamileny
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
puszkamileny
puszkamileny
1398 2462 390
Reposted frompapaj papaj viaGunToRun GunToRun
puszkamileny
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaanetaxx aanetaxx
puszkamileny
2803 0fbf 390
Reposted fromklaracroft klaracroft viascorpix scorpix

August 20 2017

puszkamileny
puszkamileny
Oh, brakujący mężczyzno, gdzie się podziewasz?
Tęsknie za Tobą bardzo, tęsknię za Tobą długo,
Wśród tak wielu mężczyzn, gdzie się podziewasz?
Za granicą, czy pod krzesłami?
Oh, kochanku, ukrywasz się,
Albo może minęłam Cię już z tysiąc razy,
nie wiedząc, kim jesteś?
— My Love - Lykke Li
5335 8ec5 390

August 19 2017

puszkamileny
7196 099b 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabadblood badblood

August 17 2017

puszkamileny

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
puszkamileny
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viaxhiatusx xhiatusx
3712 08e0 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarhubarbrr rhubarbrr
puszkamileny
1624 f2d5 390
Reposted fromzciach zciach viaundonee undonee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl