Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

puszkamileny
8326 61b8 390
Reposted fromrol rol viaoxygenium oxygenium
puszkamileny
7013 8164 390

tubularrockets:

Rene Magritte, The Banquet, 1957

Reposted fromkynodontas kynodontas viaasparagus asparagus
puszkamileny
1771 cb47 390
Reposted fromkrzysk krzysk
puszkamileny
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku vianouilles nouilles
puszkamileny
puszkamileny
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina
5902 bce2 390
Reposted fromidiod idiod viawolalabym wolalabym
7031 3946 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viainnocentsoul innocentsoul
0556 a0a0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
puszkamileny
8113 4cb3 390
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
9897 9d09 390
puszkamileny
9296 4ced 390
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
puszkamileny
Play fullscreen
miłość
5651 b315 390
Reposted fromtedmosby tedmosby viasucznik sucznik
puszkamileny
2192 3612 390
Reposted fromTangizz Tangizz viadziwnerzeczy dziwnerzeczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl